Trovy.sk

Výpočet trov konania

Úrokové sadzby hlavných refinančných operácií Európskej centrálnej banky (používaných na výpočet úroku z omeškania):

Úrokové sadzby hlavných refinančných operácií Európskej centrálnej banky

Platnosť od Sadzba
18.9.2019 0,00%
16.3.2016 0,00%
9.12.2015 0,05%
10.9.2014 0,05%
11.6.2014 0,15%
13.11.2013 0,25%
08.07.2013 0,50%
11.07.2012 0,75%
14.12.2011 1,00%
09.11.2011 1,25%
13.07.2011 1,50%
13.04.2011 1,25%
13.05.2009 1,00%
08.04.2009 1,25%
11.03.2009 1,50%
21.01.2009 2,00%
01.01.2009 2,50%